YAZILAR

Hakan Çınar ile; Dış Ticarette Püf Noktaları ve Başarı Modelleri
HAKAN ÇINAR  -  25 Mart 2017 Cumartesi 13:30 
Konuşmacı: Dr. Hakan Çınar ? Kapsam: ? Dış Ticaret Nedir, Yurtiçi Ticaretten Farklılıkları Nelerdir? Dış Ticarette Riskler ve Risklerin Çözüm Yöntemleri. Uluslararası Ticarette Sözleşme ve Sözleşmenin Önemi Uluslararası Anlaşmazlıklarda Çözüm Yolları ve İhtilafların Halli Dış Ticarette Kullanılan Belgelerin Detaylı Tanıtım ve AnaliziTeslim Şekilleri (Incoterms) İthalat ve İhracatta Kambiyo MevzuatI Uluslararası Mevzuatta Ödeme Şekilleri (Peşin Ödeme, Mal Mukabili Ödeme, Vesaik Mukabili Ödeme, Kabul Kredili İşlemler) Akreditifler Ve Akreditif Uygulamaları, Örnek Uygulama ve Detaylı Açıklaması Nakliyat Sigortaları Teminat Türleri İhracat Mevzuatı ve Uygulamaları (Transit Ticaret, Takas, Bedelsiz İhracat, Bağlı Muamele, Kayda Bağlı İhracatlar, Fuar ve Sergilere Katılım) Serbest Bölgeler Ve Serbest Bölgeler Mevzuatı. Bölgelerin Kullanım Avantajları İhracat İş Akış Prosedürleri İthalat Mevzuatı ve Uygulamaları (Bedelsiz İthalat, Kullanılmış Eşya İthalatı, Mahrece İade v.s.) İthalatta İş Akışları ve Uygulamaları - Örnek Uygulama İthalatta Vergilerin Hesaplanması Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları