AKADEMİK BİLGİLERİM

AKADEMİK BİLGİLERİM

Lise eğitimini tamamladıktan sonra 1987 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine girdi. 1991 yılında mezuniyetini takiben sırasıyla "bankacılık" "fİnansman", ve "Uluslararası İktisat" alanlarında yüksek lisans yaptı. Sonrasında ise Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği üzerine doktora gerçekleştirdi.

Profesyonel çalışma yaşantısının yanı sıra halen bir çok Üniversite'de Öğretim Görevliliği vazifesini de sürdürmekte olan Çınar; yaklaşık 23 yıldır içerisinde bulunduğu eğitimcilik sürecinde eğitim sektörüne müteşebbis olarak da girerek; 1995 yılında ARC Eğitim Danışmanlık firmasını kurmuştur. Firmanın kurucu ortağı olan Çınar, Dış Ticaret; İthalat-İhracat, Akreditifler, Devlet Yardımları ve Teşvikler gibi birçok konudaki eğitimleri bizzat vermektedir.

Başta ARC Eğitim ( www.arc.com.tr ) olmak üzere, Kültür Üniversitesi ve İstanbul Üniversiteleri'nde de öğretim görevliliklerini sürdürmektedir